kalenteriin
wilma

Läsnäolo ja poissaolo

Opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus kaikilla opinto-ohjelmaansa kuuluvilla oppitunneilla. Tämä perustuu lukiolain 25 §:ään, jonka mukaan:

”25 §. Opiskelijan velvollisuudet. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.”

Jos opiskelijalla on pakottava syy olla poissa koulusta, on hänen pyydettävä siihen lupa. Luvan poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja (korkeintaan 3 päivää) tai rehtori (yli 3 päivää). Milloin lupaa ei ole voitu ennakolta pyytää, tulee opiskelijan mahdollisimman pian ilmoittaa poissaolosta ryhmänohjaajalle.

Poissaolon sattuessa sen syy ilmoitetaan Wilmassa. Poissaolon syyn varmentaa alle 18-vuotiailla opiskelijan vanhempi. Tilanteesta riippuen myös seuraavien henkilöiden selvitys kelpaa: Lääkäri, hammaslääkäri, terveydenhoitaja, ”inssin” kuulustelija tai ohjaaja, ammatinvalintapsykologi tai urheilujoukkueen johtaja, kun kyseessä on kouluaikana tapahtuva sarjaottelu tai muu vastaava urheilutapahtuma.

”Inssiä” ei saa ottaa sellaisena ajankohtana, jolloin opiskelijalla on koe tai opiskeluun kuuluva esitelmä tai muu vastaava tehtävä. Autokoulun ajotunteja ei saa ottaa sellaisena ajankohtana, jolloin opiskelijalla on oppitunti koulussa.

Mikäli opiskelija on pois oppitunneilta, hänellä on velvollisuus ottaa selvää poissaolotuntiensa aikaisista tehtävistä ja suorittaa ne.