kalenteriin
wilma

Tutor-toiminta

Lukiomme tavoitteena on opetustoiminnan ohella huolehtia myös opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Nyky-yhteiskunnassa nuorten pahoinvointi on lisääntynyt, ja sen myötä myös erilaiset lieveilmiöt. Olemme iloisia ja toisaalta myös hyvin onnellisia siitä, että lukiomme on suhteellisen pieni ja voimme tarjota opiskelijoille turvallisen oppimisympäristön. Olemme kokeneet Nurmon lukion tutor-toiminnan tukevan hyvin tätä tavoitetta. Tutor-toimintamme tukee suoraan opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta ja tätä kautta syrjäytymisen estoa.

Syksyllä uusien opiskelijoiden saapuessa olemme esitelleet heille oman ryhmänsä tutorit heti ensimmäisenä koulupäivänä. Tutorit ovat saaneet oman puheenvuoron ja auttavat uusia opiskelijoita käytännön asioissa eteenpäin. Näin opiskelijat tietävät heti, kenen puoleen voi kääntyä ja ketkä opiskelijat ovat täällä heidän koulutyötään tukemassa. Parin opiskeluviikon kuluttua olemme siis järjestäneet heille kaksipäiväisen ryhmäytysleirin. Tilojen takia leiri on järjestetty kolmena päivänä niin, että aina kaksi luokkaa ovat kerrallaan leirillä. Leiriin kuuluu myös yöpyminen Lankarissa.


Lähes koko opiskelijaryhmä on ollut leirillä aivan muutamaa yksittäistä poikkeustapausta lukuun ottamatta, joten voi sanoa, että leiri koskettaa kaikkia aloittavia opiskelijoita. Tutorit ovat vastanneet leirin ohjelman järjestelyistä, ja täytyy sanoa, että kaikki on aina mennyt todella hyvin. Olemme saaneet vastuuntuntoisia ja reippaita tutoreita vuosittain.
Leirillä on mahdollisuuksien mukaan myös uusien ryhmien ohjaajaopettajat ja heilläkin on mahdollisuus myös yöpyä Lankarissa. Näin myös oma ryhmänohjaaja tulee opiskelijoille tutuksi mielekkäällä tavalla eikä tutustuminen ole sidottu ainoastaan koulutyöhön. Joskushan ryhmänohjaajana saattaa olla opettaja, jolla ei esimerkiksi ole tunteja omalle ryhmälleen. Myös opettajat ovat kokeneet tämän tärkeäksi ja ovat osallistuneet aina leirille ja ohjelmaan oman ryhmänsä kanssa. Olemme saaneet sekä opiskelijoilta, että opettajilta leiristä hyvää palautetta ja tutorimme ovat hienosti vastanneet leirin kulusta.

Leirin jälkeen olemme pitäneet tutoreiden kanssa kokouksia, joissa he ovat suunnitelleet ja järjestäneet toimintaa myös muuna aikana piristämään koulutyötä.

Tutor työtämme ovat tukenee LC Nurmo Lakeus ry., Nurmon kappeliseurakunta sekä Nurmon MLL.